Książka ,,Ewa była pierwsza. Koniec mitu Adama” Bogdan Trawkowski

Data wygaśnięcia: 20.03.2019
Opis

EWA BYŁA PIERWSZA. KONIEC MITU ADAMA

Autor – Bogdan Trawkowski

Cena za sztukę – 20 złotych + koszty wysyłki

Książka pisana w hołdzie pierwiastkowi żeńskiemu, przez ponad trzy tysiąclecia niszczonemu, niewolonemu i poniewieranemu przez reprezentantów patriarchalnych religii. Napisana w celu ukazania Prawdy oraz przywrócenia harmonii – źródła prawidłowego rozwoju ludzkiego umysłu i ludzkiej społeczności.

WSTĘP

Czy zadawałaś sobie Czytelniczko/Czytelniku mojej książki kiedykolwiek pytanie, która płeć pojawiła się w dziejach świata jako pierwsza? Z pewnością mało kto zadaje sobie taki trud, bowiem od dzieciństwa „wpajano” nam, przedstawicielom chrześcijańskiego kręgu kulturowego informację zawartą w Starym Testamencie o tym, że to Adam, reprezentant płci męskiej pojawił się jako pierwszy, a jako druga pojawiła się, poczęta z jego żebra przedstawicielka płci żeńskiej, Ewa. Jednakże fakty zaczerpnięte z obserwacji naszej rzeczywistości oraz ze zjawisk i procesów ukazanych przez niektóre współczesne dziedziny nauki (jak biologia, medycyna, antropologia, socjologia, psychologia), jak również z historii pochodzenia człowieka przeczą zawartym w Biblii wiadomościom wskazując jednoznacznie na Ewę, jako pierwszą płeć, w dodatku będącą płcią – matrycą, z której wyewoluowała płeć męska.
Ot, chociażby sprawa sutków. Czy zainteresowaliście się Państwo kiedykolwiek faktem, dlaczego mężczyzna, jak również wszystkie ssaki płci męskiej posiadają sutki oraz pozostałości po tkankach gruczołów mlekowych? Po cóż płci męskiej te anatomiczne struktury skoro u ssaków płci żeńskiej służą one do karmienia nowo narodzonych istot? U płci męskiej, jako że nie żywi ona noworodków produkowanym przez ssaki mlekiem, sutki są po prostu zbędne. Jak można przeczytać w artykule pt. „10 najmniej potrzebnych organów” zamieszczonym w listopadowym numerze popularno – naukowego czasopisma „21. WIEK” z 2007 roku: „…gdybyśmy zastosowali tu podobną teorię ewolucji, jak przy innych zbędnych organach, musielibyśmy dojść do konkluzji, że samce wykształciły się z samic”. Oczywiście zdominowany męskim autorytetem naukowy establishment odrzuca tę możliwość dając wymijającą odpowiedź, że sutki występują w fazie embrionalnej u obu płci. Męscy naukowcy nie potrafią jednakże racjonalnie wyjaśnić, w jakim celu Natura wyposażyła w organy do karmienia mlekiem obydwie płcie. Stwierdzenie, że może kiedyś reprezentanci płci męskiej również (albo tylko oni) zajmowali się żywieniem potomstwa wyprodukowanym przez siebie mlekiem jest totalnie absurdalne. Po pierwsze: nie ma obecnie w świecie zwierząt, nawet wśród prymitywnych ssaków, takiego przypadku jako ewolucyjnej pozostałości, by samiec karmił wytworzonym przez własny organizm mlekiem nowo narodzone istoty. Po drugie: to ciąża u płci żeńskiej stymuluje cały proces wytwarzania pokarmu w tkankach gruczołów mlekowych. Natomiast organizm samca, całkowicie nieprzystosowany do ciąży siłą rzeczy nie jest też przystosowany do procesu laktacji, m.in. poprzez brak odpowiedniej ilości pobudzających ten proces żeńskich hormonów.
Wyjaśnienie zatem tej ewolucyjnej zagadki pozostaje tylko to, które bez większego zgłębiania się w powyższy problem odrzucił męski establishment naukowy: płeć żeńska jest pierwotną płcią, z której następnie wyewoluowała płeć męska. Sutki i ewolucyjne pozostałości po gruczołach mlekowych u płci męskiej są „odziedziczone” po samiczkach i stanowią niezbity, wręcz namacalny dowód na to, że płeć żeńska pojawiła się w dziejach świata jako pierwsza, a jako druga, gdy zaistniały we Wszechświecie odpowiednie warunki, pojawiła się na bazie płci pierworodnej płeć męska. O kolejnych dowodach uzyskanych dzięki współczesnym naukowym badaniom i odkryciom oraz z obserwacji naszej materialnej rzeczywistości osoba czytająca moją książkę ma możliwość dowiedzieć się z następnych jej rozdziałów. Wyjaśniam w niej również, dlaczego w Starym Testamencie Adam został „pierwszym człowiekiem” oraz w jaki sposób i w jakim celu doszło do degradacji kobiety do roli „drugiej płci”.
Pojawia się coraz więcej osób, często też z grona mężczyzn, które potwierdzają pogląd o pierwotnym pochodzeniu płci żeńskiej (np. znany psychoterapeuta Wojciech Eichelberger wspomina o tym w swoich publikacjach), lecz nikt jak do tej pory, jak śmie przypuszczać autor niniejszej książki, nie przedstawił tego zagadnienia w sposób tak szeroki i dogłębny, jak zostało to ukazane w poniższym opracowaniu.
Kwestię pierwszeństwa Adama na świecie należy rozpatrywać dwutorowo: czy był on pierwszy jako płeć męska przed płcią żeńską, czy też zaistniał przed Ewą, ale jako w pełni ukształtowany człowiek? Odpowiedzi na obydwa pytania, zresztą negujące pierwszeństwo Adama, znajdzie zainteresowany czytelnik w mojej książce.
Zapewne niejedna osoba czytająca niniejszą pracę, zwłaszcza płci męskiej, zada pytanie o cel i sens pisania oraz polemizowania na ten temat z zapisanymi w Starym Testamencie „prawdami”. Otóż uważam, że nie tylko można polemizować ze „starymi” naukami, ale nawet należy je obalać, bowiem miały one służyć rozwojowi dawnych społeczności. Współczesne społeczeństwo ma inne potrzeby rozwojowe aniżeli to sprzed 3,5 tys. lat (a nawet sprzed kilkuset czy kilkudziesięciu lat), gdy na ziemiach Izraelitów zaczęto tworzyć Księgę Rodzaju, nadszedł zatem czas, by budować nową równowagę oraz odbudowywać prastarą harmonię na wyższym poziomie świadomości i wynikającej z doświadczenia minionych wieków wiedzy na poziomie, jaki obecnie reprezentuje ludzka społeczność. Nadszedł czas, aby obalać pradawne mity budowane dla potrzeb rozwoju przeszłych społeczności ludzkich i rozwoju patriarchatu. Jest czas na ukazanie Prawdy, do jakiej już dojrzała współczesna ludzkość. Prawdy, dzięki której powinna się ona rozwijać w prawidłowym kierunku, zgodnie z prawami ewolucji i duchem nowych czasów.
Główny cel, jaki przyświeca autorowi niniejszej publikacji o pierwotnym pochodzeniu płci żeńskiej, jej degradacji i degeneracji patriarchatu, to ukazanie faktów, które przyczyniłyby się do zlikwidowania wszelkich podziałów pomiędzy płciami powstałych pod wpływem dominacji patriarchalnych systemów religijnych i wynikających z nich, głęboko zakorzenionych w ludzkich umysłach niewłaściwych schematów myślowych. Książka moja ma za zadanie przede wszystkim przyczynić się do zwrócenia uwagi na destrukcyjne relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną i inne aspekty współżycia zaistniałe w oparciu o wielowiekowe przekonania o pierwszeństwie i wyższości płci męskiej nad żeńską. Wskazuje również na negatywne konsekwencje tychże relacji oraz zachęca do umysłowej transformacji, której celem jest porzucenie niewłaściwej, opartej na pradawnych mitach wiedzy oraz powstałych na jej podłożu negatywnych myśli, osądów i emocji oraz wynikających z nich negatywnych działań.
Praca niniejsza jest syntezą mojej pasji odkrywania Prawdy oraz doświadczeń terapeutycznych. Zaczęła kiełkować w moim umyśle pod wpływem zadawania sobie pytań zaczynających się od słowa „dlaczego”: dlaczego tak dużo na naszym świecie niepotrzebnego cierpienia, dlaczego tyle głupoty, ignorancji, zaprzaństwa, braku mądrego, zgodnego z naukami Nauczycieli Ludzkości postępowania, dlaczego góruje egoizm i egocentryzm, dlaczego tak wiele nierównowagi i dysharmonii? Gdy znalazłem odpowiedzi na te pytania – zacząłem pisać. W mojej pracy znajduje się wiele nietuzinkowych wiadomości z zakresu różnych dziedzin współczesnej nauki, zarówno z nauk przyrodniczych, jak i społecznych. Poza tym umieściłem w niej sporą ilość własnych uwag, spostrzeżeń i komentarzy (najczęściej umiejscowionych w nawiasach), będących wynikiem osobistych doświadczeń i przemyśleń. Dlatego proponuję czytać moją publikację uważnie i bez pośpiechu.
Na zakończenie wstępu – mała przestroga dla tzw. płci pięknej, by nie wpadała pod wpływem poniżej przedstawionego tekstu o pierwotności płci żeńskiej w euforię i nie wywyższała się, bowiem Prawda jest taka, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta muszą na swojej drodze do Nieba, w dążeniu ku wolności i szczęśliwości przekraczać egoistyczne ograniczenia. I to jest najważniejsze, niezależnie od faktu, czy się reprezentuje „starą” płeć żeńską, czy też wyewoluowaną z niej młodszą płeć męską.

Galeria
Informacje
Telefon: kom. 781 999 884
Adres: wielkopolskie | Poznań | os. Batorego 7
Prowadzący
Bogdan Trawkowski
Liczba odwiedzin: 285
Jasna Polska nie jest autorem publikowanych ogłoszeń. Nie odpowiada za ich treść, oferowane usługi bądź produkty.
Wyznajemy zasadę, że każdy kreuje swoją rzeczywistość i sam odpowiada za podejmowane przez siebie decyzje.
Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Książka ,,Ewa była pierwsza. Koniec mitu Adama” Bogdan TrawkowskiInne ogłoszenia tego użytkownika