„Przebudzenie w Tu i Teraz” Sahaja Jnana Yoga Retreat z Soham Bhakti

warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo
Rozpoczęcie: 04.02.2019 godz.: 13:00
Zakończenie: 10.02.2019 godz.: 13:00
1200 PLN
Szczegóły cenowe
CENA WARSZTATU: 1200 zł + koszty pobytu i wyżywienia RABAT: 300 zł dla osób, które wpłacą bezzwrotny zadatek za warsztat (500 zł) do 8 stycznia 2019 ! CENA POBYTU: wyżywienie 70 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie) noclegi – w zależności od standardu od 50 zł do 85 zł za noc;
Data wygaśnięcia: 08.02.2019
Opis

OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO I DUCHOWEGO„TU I TERAZ”
W NOWYM KAWKOWIE www.tuiteraz.eu

zaprasza 4-10 lutego 2019 na warsztat

„Przebudzenie w Tu i Teraz”
Sahaja Jnana Yoga
Retreat z Soham Bhakti
Prowadzi: Soham Bhakti

Lutowy retreat z Sahaja Jnana Yoga to odosobnienie w naturalnym środowisku, ze zdrowym wegańskim jedzeniem, podczas którego cały czas poświęcamy sobie, odkryciu swojej prawdziwej natury, swojego prawdziwego „Ja”.

Za pomocą medytacji, kontemplacji, satsangów i innych metod Sahaja Jnana Yogi prowadzimy do coraz głębszego rozpoznania siebie, w stanie bez myśli. To wyjątkowa okazja, aby dokonać najważniejszego odkrycia jakiego może dostąpić człowiek – odpowiedzieć sobie na pytanie Kim Ja Jestem? Głęboka, prawdziwa, poza umysłowa odpowiedź na to pytanie, jest źródłem wszystkiego tego, czego zaspokojenia szukamy na zewnątrz w relacjach, przedmiotach, wydarzeniach, osiągnięciach.

Poznać siebie, to znaczy rozpoznać, że jesteśmy spokojem, miłością, spełnieniem, dobrocią. To jest natura naszego prawdziwego „Ja”, to jest to szczęście, którego szukają wszyscy ludzie na całym świecie. Jedyne miejsce w którym możesz to odnaleźć to głębia ciebie, która ujawnia się w medytacji, kontemplacji, pytaniu o jaźń, podczas sat-sangu.

“Ostateczny stan najwyższej wolności jest naszą prawdziwą naturą, jest zawsze osiągnięty. Wiedząc to, bądź nieruchomy, w ciszy.” – RamanaMaharishi

WSZYSCY SZUKAMY SZCZĘŚCIA

Jeśli przyjrzymy się bliżej nam – ludziom, szybko zauważymy, że wszyscy poszukujemy szczęścia. Być może, nie każdy z nas zadeklaruje się, że tak bezpośrednio jest, lecz jeśli posłuchamy o naszych celach, poszukiwaniach, marzeniach przekonamy się, że w głębi to jest główny sens i motor ludzkiego życia. Szczęście. Czy jest to wymarzona relacja, uzdrowienie ciała, piękna rodzina, podróż dookoła świata, więcej pieniędzy, dokonanie czegoś wyjątkowego – te wszystkie relacje, obiekty, wydarzenia i stany mają doprowadzić do naszego szczęścia, do poczucia spełnienia. Nawet jeśli nie jest to w pełni uświadomione. Taka jest głęboka intencja wszystkiego co robimy w życiu, prawdziwy powód dla którego człowiek angażuje się w tak wiele spraw. Możemy więc śmiało stwierdzić, że wszystkie istoty ludzkie poszukują szczęścia, każdy na swój sposób.

DUCHOWE POSZUKIWANIA TO DOJRZAŁE POSZUKIWANIA

W którymś momencie naszej ziemskiej podróży, kiedy coraz bardziej duchowo dojrzewamy, dochodzi do nas świadomość, że szczęście i spełnienie, którego poszukujemy, nie odnajdziemy w niczym na zewnątrz nas, rozpoznajemy, że wszystko przemija, że poszukiwanie szczęścia na zewnątrz jest procesem bez końca i ostatecznie nierealizowalnym. Wtedy zaczynamy spoglądać do wewnątrz siebie. W tym momencie zaczynają się inne poszukiwania, poszukiwania trwałego szczęścia, czegoś nieśmiertelnego, wiecznego, zaczynamy poszukiwać oświecenia, duchowego przebudzenia.

Kiedy nasza duchowa podróż i praktyka – Sadhana trwa jakiś czas i dociera do coraz wyższej świadomości, odnajdujemy wyraźniejsze poczucie samych siebie, wgląd w swoją naturę. Okazuje się, że to czego szukaliśmy przez całe życie, to były poszukiwania samych siebie, naszej prawdziwej i głębokiej natury, która sama w sobie jest czystym, bezwarunkowym szczęściem. Odnalezienie tej prawdy i zakorzenienie w niej, to jest właśnie połączenie z naszą naturalną mądrością. Jej głębia i trwałość, oraz bezwysiłkowość doprowadza do tego, co nazywamy oświeceniem.

JOGA MĄDROŚCI

Sahaja Jnana Yoga to prosty system jogi. Przyszedł do mnie podczas mojego osobistego odosobnienia, po wielu latach praktyki i eksperymentów z różnymi duchowymi ścieżkami, kontaktami z nauczycielami tradycji duchowych. Czuję głęboko, że jest to efekt trwającej wiele lat praktyki duchowej. Rozpoznaję to, jako czystą i bezpośrednią wiadomość od Jaźni, odpowiedź na wiele modlitw, aby wspierać nas w odnalezieniu, naszej prawdziwej natury. Mimo, że Sahaja Jnana Yoga w całości przyszła z wnętrza, za pomocą intuicji, wizji, wglądów, jest pod wpływem i inspiracją wiedzy zgromadzonej przeze mnie w tym życiu, za którą jestem szczerze wdzięczny wszystkim moim nauczycielom. Duch Sahaja Jnana Yogi jest szczególnie zainspirowany, poprzez życie i nauki mojego ukochanego Guru, ShriRamannaMaharishi.

Sahaja Jnana Yoga to joga mądrości. Na zachodzie joga jest najbardziej rozpoznawana jako system fizycznych ćwiczeń, połączonych z ćwiczeniami oddechowymi. W Indiach wygląda to inaczej. Rzeczywiście Hatha Yoga, czyli pozycje ciała (asany) i ćwiczenia oddechowe (pranayamy), są szeroko znane i nauczane, jednak równie popularne są inne typy i systemy jogi. Sahaja Jnana Yoga to Jnana Yoga, wehikuł, który ma pomóc ci w doświadczalny sposób rozpoznać kim jesteś w swojej najgłębszej naturze.

CEL PRAKTYKI

Sahaja Jnana Yoga jest duchową praktyką, której celem jest ponowne połączenie z naszą prawdziwą naturą – czystą świadomością. To połączenie, lub nawet mówiąc bardziej precyzyjnie ponowne rozpoznanie, jest nazywane różnymi imionami – oświeceniem, wyzwoleniem, nirvanną, mokshą, samorealizacją, mukti, wolnością, bezwarunkowym szczęściem.

Na najwyższym poziomie i w najgłębszym wglądzie rozpoznajemy, że tak naprawdę nie ma żadnej nauki, nie ma jogi, nie ma nauczyciela, ani ucznia, jest tylko Jedna czysta świadomość – Jaźń, Boska Świadomość. Jednak do momentu samorealizacji, Sahaja Jnana Yoga służy jako tratwa, sposób aby przeprawić się na drugi brzeg zrozumienia i odnaleźć wolność, pokój ducha, miłość, spełnienie, które są naturalnymi jakościami naszej prawdziwej natury, naszej naturalności i pierwotnego, oryginalnego, Jednego „Ja”, którym wszyscy jesteśmy.

Sahaja Jnana Yoga jest jogą naturalną, która od samego początku jasno mówi, że już jesteś Jaźnią, już jesteś Kosmiczną Świadomością, która zawiera w sobie wszystko. Ty jesteś wolnością, ty jesteś oświeceniem, co jest twoją głęboką i oryginalną naturą. To nasza Boska Jaźń, Boskie Ja, Uniwersalna tożsamość. System filozofii i praktyki Sahaja Yoga jest skierowany na usunięcie niewiedzy tej świadomości, oraz usunięcie identyfikacji z umysłem, myślami i ciałem, na rzecz przesunięcia tej identyfikacji w jej oryginalne miejsce – aby zakorzenić się jako czysta świadomość bez granic. Możemy nazwać to przywróceniem naszemu „Ja” jego prawowitego miejsca.

Jest to jednocześnie droga i cel naszej praktyki. W pełni uświadomić sobie źródło umysłu i myśli i stać się od nich wolnym, klarownie rozpoznać tą niesamowitą prawdę, że już jesteśmy tym czego szukamy, przebudzić się ze snu indywidualności, z iluzji ego – oddzielnej tożsamości, do tego co rzeczywiste. Abyśmy mogli osiąść pewnie w tym najwyższym stanie, który jest czystą radością, spełnienie, miłością i pokojem.

ZREALIZOWANIE PRAWDY W SERCU

Służąc ludzkości poprzez Sahaja Yogę modlę się, aby welon pozornej ignorancji świadomości naszej prawdziwej natury został usunięty, aby wszystkie istoty odnalazły wieczną Prawdę o swoim „Boskim Ja”, zrealizowaną głęboko w naszych sercach.

Wszystkie praktyki i nauki zaproponowane poprzez Sahaja Jnana Yogę są tymi metodami, które służyły mi w mojej Sadhanie – duchowej praktyce, które pomogły mi uspokoić mój umysł, rozpoznać iluzję oddzielnego „ja” – ego i wypełniły moje poszukiwania Boskiego Ja, Uniwersalnej Jaźni. Po prostu sprawiły, że odnalazłem siebie jako spokój, miłość, wolność, radość, której szukałem. Zastosuj je regularnie i wygraj wolność i szczęścia, które już należą do ciebie, nawet bliżej, wygraj wolność i szczęście, którymi już jesteś.

FILOZOFIA SAHAJA JNANA JOGA

SAMOREALIZACJA – OŚWIECENIE

Filozofia na której opiera się Sahaja Jnana Yoga jest bardzo prosta i praktyczna, jej celem jest samorealizacja istoty ludzkiej – oświecenie. Oświecenie, które jest rozpoznaniem naszej natury – czystą radością, spokojem, miłością, spełnieniem, lecz również uwolnieniem, od konieczności kolejnych wcieleń umysłu (duszy) w kolejne formy życia i zakończenie podróży inkarnacyjnej. Nie jako finalnym jej etapem, lecz rozpoznaniem, że była ona realna jedynie dla iluzji oddzielnej tożsamości, dla ego, dla myśli „ja”

CZYSTA ŚWIADOMOŚĆ – NASZA PRAWDZIWA NATURA

Sahaja Jnana Yoga rozpoznaje ,że Istnieje Wieczna, Nieskończona Świadomość, Nieforemny Bóg, Czysta Obecność, która przenika wszystko. To jest podstawa wszystkiego, wszystko składa się z Tego, w takim sposób jak każdy obraz na ekranie składa się z ekranu, lub tak jak każda fala oceanu składa się z i jest oceanem. To my w naszej głębi jesteśmy Tym. To jest nasza prawdziwa natura.

PRZYCZNA LUDZKIEGO CIERPIENIA I ZAKOŃCZENIE CIERPIENIA

Z tej Wiecznej i Czystej Świadomości- Egzystencji powstała pierwsze myśl – „ja”, lub tak zwane ego. W ten sposób powstała indywidualna świadomość- myśl. Ta indywidualna świadomość- myśl dokonała identyfikacji z ciałem i uwierzyła, że posiada jakości, które należą do ciała, śmiertelność, od dzielność, osobność, indywidualność. W ten sposób powstała osobowość, która po pierwszej identyfikacji z ciałem, zbierała kolejne jakości, tworząc cały konglomerat wspomnień, uczuć, myśli, określeń, predyspozycji, którym nazywamy nasze „ja”- osobowość.

Jest to główna i pierwotna przyczyna cierpienia człowieka, niewłaściwa identyfikacja, wiara, że jest formą Istnienia, zamiast całym, nieskończonym Istnieniem. Cierpienie polega na identyfikacji z ciałem i umysłem, zamiast z czystą świadomością, z której umysł i ciało pochodzi. Rozpoznanie swojej prawdziwej tożsamości, przebudzenie się jako swoje oryginalne „Ja”, kompletne zatrzymanie strumienia myśli jest celem Sahaja Jnana Yogi. To przebudzenie przynosi czyste, bezwarunkowe szczęście, miłość, spokój, spełnienie, którego wszystkie istoty ludzkie tak bardzo poszukują na zewnątrz w obiektach i relacjach.

SADHANA – DUCHOWA PRAKTYKA I PODRÓŻ

Poprzez praktykę duchową nastawioną na rozpoznanie swojego prawdziwe „Ja” człowiek wraca do swojego prawdziwego domu, którego nigdy nie opuścił, lecz uwierzył, że jest czymś innym niż jest w rzeczywistości. To przypominanie sobie i odzyskiwanie siebie jest procesem, mimo że to czym jesteśmy nie jest procesem, lecz faktem, rzeczywistością i Prawdą. Oświecenie j

Galeria
Informacje
Rozpoczęcie wydarzenia: 04.02.2019 godz.: 13:00
Zakończenie: 10.02.2019 godz.: 13:00
Cena: 1200 PLN
Szczegóły cenowe
CENA WARSZTATU: 1200 zł + koszty pobytu i wyżywienia RABAT: 300 zł dla osób, które wpłacą bezzwrotny zadatek za warsztat (500 zł) do 8 stycznia 2019 ! CENA POBYTU: wyżywienie 70 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie) noclegi – w zależności od standardu od 50 zł do 85 zł za noc;

Telefon: 662759576, 602219382 , 606994366
Strona www: tuiteraz.eu
Adres: warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo | Nowe Kawkowo 52 A 11-042 Jonkowo
Zapisy i rezerwacje: kawkowo@tuiteraz.eu

Numer konta bankowego do wpłat: 92 1020 3541 0000 5502 0206 3410 BANK PKO BP
Prowadzący
PROWADZĄCY: SOHAM BHAKTI

Przez wiele lat psycholog, znany trener, coach i mówca publiczny. Obecnie nauczyciel medytacji, pracy na poziomie świadomości, uzdrawiania; podróżnik, organizator wypraw w różne zakątki świata.

Nazywam się Soham, co w sanskrycie, starożytnym języku Indii oznacza „Ja Jestem”. Przyjąłem to imię po spotkaniu z oświeconym, żyjącym mistrzem Moojim, które otrzymałem w trakcie Satsangu. Obecnie mieszkamy wraz z moją życiową partnerką Natalią w Peru,
w górzystym rejonie Andów, dużo podróżując, nauczając o metodach uzdrawiania i drodze do świadomości, szczęścia i wewnętrznego spokoju.

Urodziłem się w Gdańsku jako Paweł Jan Mróz, kilkanaście lat temu ukończyłem studia psychologiczne, aby następnie po okresie podróży i dokształcania wybrać karierę trenera, mówcy publicznego, coacha. Zbudowałem w Polsce jedną z największych firm szkoleniowych, która regularnie organizowała szkolenia dla kilkaset osób, transmisje on-line dla kilku tysięcy ludzi.

Dzisiaj z głębokiego wewnętrznego spokoju, szczęścia przekazuję dalej to co uzdrawia człowieka i pomaga powrócić świadomości do naturalnego sposobu bycia, odczucia jedności z otaczającym światem. Uczymy szamańskiego uzdrawiania, medytacji, jogi, pracy z oddechem, spontanicznego tańca, śpiewu intuicyjnego, pracy z energią, połączenia z przyrodą i żywiołami oraz przekazujemy w trakcie satsangów, to co według nas jest najwyższą wiedzą – filozofię Advaity, świadomość swojej prawdziwej natury. Z całym szacunkiem kłaniając się linii nauczycieli, dzięki, którym otrzymaliśmy ten dar. Shri Bhawagan Ramana Maharishi, Shri Papaji H.W.L Poonja, oraz nasz ukochany Shri Mooji Baba.
Liczba odwiedzin: 153
Jasna Polska nie jest autorem publikowanych ogłoszeń. Nie odpowiada za ich treść, oferowane usługi bądź produkty.
Wyznajemy zasadę, że każdy kreuje swoją rzeczywistość i sam odpowiada za podejmowane przez siebie decyzje.
Wyślij wiadomość do właściciela oferty

„Przebudzenie w Tu i Teraz” Sahaja Jnana Yoga Retreat z Soham BhaktiInne ogłoszenia tego użytkownika

Balans energetyczny. Jak harmonizować własną energię

warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo
850 PLN
Szczegóły cenowe
CENA WARSZTATU: 850 zł CENA POBYTU: wyżywienie 70 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie) Noclegi – w zależności od standardu od 32 zł do 85 zł za noc UWAGA: ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo/ żywieniowo/ warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacjiz posiłków ani noclegów)
08.11.2019

Biała Tara: Moc Miłości

warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo
1600 PLN
Szczegóły cenowe
CENA WARSZTATU: 1600 zł + koszt pobytu i wyżywienia CENA POBYTU: wyżywienie 70 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie) Noclegi – w zależności od standardu od 32 zł do 85 zł za noc;ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo/ żywieniowo/ warsztatowe(nie ma możliwości rezygnacji z posiłków
28.07.2019

Budzenie szamańskich technik uzdrawiania i oczyszczania

warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo
1200 PLN
Szczegóły cenowe
• 1200 zł + koszty pobytu i wyżywienia • Wyżywienie: 70 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie) • Noclegi: w zależności od standardu od 32 do 85 zł za noc • Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)
14.03.2019

Czerwona Tara. Inicjacja seksualna do Kobiecej Mocy. Tantra dla kobiet

warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo
1600 PLN
Szczegóły cenowe
• 1600 zł + koszty pobytu i wyżywienia • Wyżywienie: 70 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie) • Noclegi: w zależności od standardu od 32 do 85 zł za noc • Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)
26.03.2019

Detoks i regeneracja ciała i umysłu według 5 żywiołów

warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo
1300 PLN
Szczegóły cenowe
CENA WARSZTATU: 1300 zł CENA POBYTU: wyżywienie 70 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie) Noclegi – w zależności od standardu od 32 zł do 85 zł za noc
23.04.2019

Droga do siebie poprzez techniki Gurdżijewa, Gwiazdę Magów, Eneagram, …

warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo
750 PLN
Szczegóły cenowe
CENA WARSZTATU: 750 zł CENA POBYTU: wyżywienie 70 zł dziennie ( 3 posiłki wegetariańskie) noclegi – w zależności od standardu od 32 zł do 90 zł za noc
21.03.2019

Emocjonalny detoks poprzez tantryczno-taoistyczną pracę z ciałem

warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo
1450 PLN
Szczegóły cenowe
CENA WARSZTATU: 1450 zł(dla uczestników z Polski)+ koszt pobytu i wyżywienia CENA POBYTU: wyżywienie 70 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie) Noclegi – w zależności od standardu od 32 zł do 85 zł za noc; ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo/ żywieniowo/ warsztatowe
18.09.2019

Konstelacje i ustawienia w Polu Tarota. Misterium Kart Tarota.

warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo
550 PLN
Szczegóły cenowe
CENA WARSZTATU: 550 zł CENA POBYTU: wyżywienie 70 zł dziennie ( 3 posiłki wegetariańskie)noclegi – w zależności od standardu od 32 zł do 90 zł za noc UWAGA: ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo/ żywieniowo/ warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani z noclegów)
10.05.2019

Kurs Uzdrawiającego Masażu Aromaterapeutycznego Techniką Kropli Deszczu

warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo
750 PLN
Szczegóły cenowe
• 400 zł plus koszt zestawu olejków • dla uczestników kursu cena hurtowa – 700 zł (na czas kursu niezbędny minimum 1 zestaw na 2 osoby). • Wyżywienie: 70 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie) • Noclegi: w zależności od standardu od 32 do 85 zł za noc
22.03.2019

Pełnia kobiecości transformacja i uzdrawianie

warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo
1200 PLN
Szczegóły cenowe
CENA WARSZTATU: 1200 zł + koszt pobytu i wyżywienia 1100 zł cena Early Bird przy wpłacie zaliczki do 15 czerwca 2019 1100 zł dla uczestników VI Festiwalu Tantry oraz dla uczestników warsztatów z Komalą w Polsce w 2018 CENA POBYTU: wyżywienie 70 zł dziennie noclegi – od 32 zł do 90 zł za noc
25.09.2019

Pełnia kobiecości. Transformacja i uzdrawianie. Moduł I Świątynia Kobiecości

warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo
1250 PLN
Szczegóły cenowe
CENA WARSZTATU: 1250 zł + koszt pobytu i wyżywienia 1100 zł cena Early Bird przy wpłacie zaliczki do 15 Marca 2019 1100 zł dla uczestników VI Festiwalu Tantry oraz dla uczestników warsztatów z Komalą w Polsce w 2018 CENA POBYTU: wyżywienie 70 zł dziennie noclegi – w zależności od 32 do 90zł
29.05.2019

Piotr Pałagin – wrzesień 2019

warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo
750 PLN
Szczegóły cenowe
CENA WARSZTATU: 750 zł CENA POBYTU: wyżywienie 70 zł dziennie ( 3 posiłki wegetariańskie) noclegi – w zależności od standardu od 32 zł do 90 zł za noc
12.09.2019

Poczucie własnej wartości kobiety – o istocie samouznania (self-esteem)

warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo
900 PLN
Szczegóły cenowe
CENA WARSZTATU: 900 zł(ok. 7/8 godz. zajęć z Ewą dziennie)+ koszt pobytu i wyżywienia w ośrodku CENA POBYTU: wyżywienie 70 zł dziennie (3 obszerne posiłki wegetariańskie)Noclegi – w zależności od standardu od 32 zł do 85 zł za noc;ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobyt/ żywienie/warsztaty
11.08.2019

Przebudzenie i pogłębienie relacji z duchami przodków

warmińsko-mazurskie | Nowe Kawkowo
790 PLN
Szczegóły cenowe
CENA WARSZTATU: 790 zł + koszty pobytu i wyżywienia CENA POBYTU: wyżywienie 70 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie) Noclegi – w zależności od standardu od 32 zł do 85 zł za noc
14.04.2019