Nabór do Medycznego Studium Bioenergoterapii – Patronat Nieznanego Świata

małopolskie | Kraków
Rozpoczęcie: 21.08.2019
Zakończenie: 01.09.2019
Wydarzenie odbywa się cyklicznie co 14 dni
100 PLN
Szczegóły cenowe
Premiujemy osoby regularnie uczestniczące w zajęciach. Jeżeli w miesiącu uczestniczysz w e wszystkich spotkaniach – płacisz 100 zł, jeżeli nie (z dowolnych przyczyn), płacisz 350 zł
Data wygaśnięcia: 14.10.2019
Opis

Uwaga, ogłaszamy nabór do rocznego Medycznego Studium Bioenergoterapii – zajęcia już od września! (wszystkie szczegóły poniżej)

Studium im. Juliana Ochorowicza założone zostało 12.11.2002 z inspiracji Lecha Emfazego Stefańskiego, najwybitniejszego polskiego popularyzatora psychotroniki, oraz Ryszarda Gąsierkiewicza, pasjonata praktycznego wykorzystania rozmaitych rodzajów wiedzy klasycznej i niekonwencjonalnej.

Skupia osoby poszukujące własnej ścieżki, szczególnie takie, którym nie wystarcza tłumaczenie niewiadomego niewiadomym. Gwarantuje rozwój wewnętrznego potencjału i odkrycie głębi własnych możliwości, co zapewnić może sukces w każdym przedsięwzięciu i rodzaju działalności zawodowej. Autorski program Ryszarda Gąsierkiewicza – absolwenta studiów medycznych a jednocześnie mistrza bioterapii i naturopatii, specjalisty klawiterapii i psychoterapii łączy w jeden komplementarny nurt umiejętności i uprawnienia konieczne do rzetelnego wykonywania zawodu bioenergoterapeuty oraz wiedzę akademicką, pozwalającą zdobyć zawód Opiekun Medyczny (zatwierdzony przez Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji).

Dzięki temu słuchacze unikają wąskiej specjalizacji uzyskując uprawnienia do rzeczywistego uzdrawiania duszy i ciała.

1. Jest to jedyne Studium w Polsce, w którym można zdobyć 2 tytuły zawodowe: Opiekun Medyczny oraz Czeladnik lub Mistrz bioenergoterapii

2. Jest to jedyne Studium w Polsce, w którym można zdobyć dwa dyplomy ukończenia szkół policealnych: Medycznego Studium Zawodowego oraz Studium Psychotroniki im Juliana
Ochorowicza w Krakowie

3. Jest to jedyne Studium w Polsce dysponujące bogatym księgozbiorem dotyczącym wszystkich dziedzin ezoteryki i parapsychologii, opartym o kolekcję książek przekazaną przez
L.E.Stefańskiego (zmarłego 21.12.2010) oraz R. Gąsierkiewicza

4. Jest to jedyne Studium w Polsce w którym wykłada tak znakomita kadra, kultywująca tradycje polskiej myśli psychotronicznej i łącząca je z najnowszymi zdobyczami nauk. Wykłady
i zajęcia praktyczne prowadzą wyłącznie osoby o niekwestionowanej wiedzy i doświadczeniu, autorzy książek, współpracownicy miesięczników “Nieznany Świat”, “Czwarty
Wymiar” czy “Szaman”. Oprócz sprawdzonych i uznanych autorytetów na stałe współpracujących ze szkołą okazjonalnie pojawiają się arcyciekawi “goście specjalni”.

5. Zasady programowe i misja.
Rolą Studium jest edukacja, i to sprawdzalna doświadczalnie, a nie inicjacja do stosowania magicznych rytuałów. Przecież wczorajsza magia to niejednokrotnie dzisiejszy,
niekwestionowany dogmat naukowy. Adepci mogą się nauczyć poruszania przedmiotami na odległość, gięcia metalowych przedmiotów siłą woli czy przeprowadzania innych
udanych eksperymentów parafizycznych i parapsychicznych, posiłkując się nie wiarą w siły nadprzyrodzone, a jedynie w naturalne, choć zapomniane właściwości ludzkiego
organizmu. Właściwości, które można odtworzyć i trenować tak, jak się trenuje mięśnie – za pomocą odpowiedniego programu szkoleniowego. W trakcie nauki pokazujemy, jak
można rozwijać własną intuicję i uczymy bioterapii, medycyny chińskiej i zielarstwa, ale także anatomii i fizjologii oraz opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi poprzez
naukę wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Słuchacze mają kontakt z rzeczywistymi chorymi w ramach praktyk i weryfikują dzięki temu nabyte umiejętności i wiedzę w
praktyce.
Absolwenci Szkoły poznają najlepsze praktyki polskiej bioenergoterapii wzbogaconej o klawiterapię i refleksoterapię, zetkną się z psychologią “energetyczną” i ustawieniami hellingerowskimi , ale także poznają zasady klasycznej medycznej opieki nad osobą chorą i niepełnosprawną, będą musieli nauczyć się anatomii i fizjologii i odbyć praktyki w hospicjum. Jeżeli efektem będzie rezygnacja niektórych z chęci wykonywania zawodu bioenergoterpety po zetknięciu z rzeczywiście chorymi – tym lepiej dla przyszłości tego zawodu. Bioenergoterapia to nie dyscyplina służąca uzdrawianiu zamożnych hipochondryków, choć zdaje się taki pogląd przyświeca niektórym przedstawicielom tego środowiska. Nauka w tej eksperymentalnej szkole jest najtańsza w porównaniu z wszelkimi innymi szkołami o podobnym profilu, wymagania natomiast bardzo wysokie. Dzięki temu liczymy na udział tych, którzy rzeczywiście chcieliby zając się wytyczaniem nowych dróg, nie boją się wyzwań i ciężkiej pracy, są pełni empatii i otwarci na pomoc innym.

 

ZAJĘCIA ORGANIZACYJNIE i KOSZTOWO:

Szkoła trwa rok od września i realizuje zajęcia co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Nauka obejmuje prawie 700 godzin lekcyjnych + zajęcia praktyczne w hospicjum.

Cena zależy od częstości uczestnictwa. Im mniej słuchacza na zajęciach tym więcej płaci.

Czesne miesięczne wynosi 100 zł, a jeżeli uczeń z dowolnych przyczyn nie uczestniczy w zajęciach płaci 350 zł za ten miesiąc.  Oznacza to, ze roczny koszt nauki (dla osób, które uczęszczają na zajęcia) wynosi 1000 zł
Koszty dodatkowe to: koszty obowiązkowego obozu szkoleniowego z wyżywieniem i zakwaterowaniem oraz zajęciami od 7 do 22  – dla słuchaczy naszej szkoły w specjalnej cenie ok 1600 zł i wpisowe 400 zł.

Film
https://psychotronika.org/filmy/
Prowadzący
Ryszard Gąsierkiewicz – podchorąży Szkoły Orląt w Dęblinie, mgr Zdrowia Publicznego i Pedagogiki, twórca programów radiowych, trener sportowy, specjalista odnowy biologicznej, terapeuta i coach. Ratownik górski w stanie spoczynku, założyciel i szef sekcji medycznej Grup Ratownictwa specjalnego PCK. Za udział w akcjach ratowniczych odznaczony
„Medalem za Ofiarność i Odwagę”, Honorową Odznakę GOPR oraz medalem „Za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi”.
Jeden z pierwszych polskich trenerów technik szybkiej nauki – błyskawicznego czytania i technik zapamiętywania – sędzia główny mistrzostw Polski w tych dziedzinach.
Wykładowca akademicki – przez dwa lata wykładał tajniki komunikacji interpersonalnej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie im. prof. Leona
Koźmińskiego, później w Wyższej profesjonalnej Szkole Biznesu. Obecnie jest kierownikiem programowym kierunku Coaching i autorem programu kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania (www.coaching.szkola.pl). Jest autorem i współautorem książek o tajnikach skutecznego działania będących owocem jego długoletniej praktyki zarządczej i ciągle uaktualnianej wiedzy teoretycznej w tym za-kresie oraz fascynacji technikami zastosowań rozwiązań niekonwencjonalnych w praktyce biznesowej.
W 2002 roku założył Policealne Studium Psychotroniki im. Juliana Ochorowicza w Krakowie. Patron szkoły Julian Ochorowicz (1850-1917) – fizyk, psycholog, filozof i literat, wybitny prekursor psychotroniki, polski pionier hipnotyzmu i badań parapsychologicznych przyświeca placówce nieprzypadkowo. Podobnie jak patron, Gąsierkiewicz odrzuca wszelką nadprzyrodzoną interpretację zjawisk „tajemnych”, natomiast jako terapeuta i praktyk zawsze uwzględnia ich specyfikę. Jego motywem przewodnim jest popularyzacja technik
pełnego wykorzystania posiadanego choć nieuświadamianego potencjału. W tym zakresie psychotronika, postrzeganie pozazmysłowe, rozmaite formy naturopatii czy bioterapii są motorem i inspiracją do wielu fascynujących dokonań. Dysponuje olbrzymią wiedzą w tym zakresie której posiadanie szczególnie zawdzięcza Lechowi Emfazemu Stefańskiemu, wieloletniemu mentorowi i nauczycielowi, z którym miał zaszczyt nie tylko podróżować w niezbadane zakątki „wiedzy tajemnej” ale także współprowadzić zajęcia i warsztaty (szczególnie dermooptykę i kurs DU). Propagując niekonwencjonalne techniki budzenia wiary w indywidualne możliwości od wielu lat propaguje chodzenie po żarze, organizując imprezy w których uczestniczy w takim chodzeniu nawet kilkaset osób. Przez wiele lat współpracował w tym zakresie z Grażyną Dobroń i Programem 3 Polskiego Radia prowadząc największe w Polsce chodzenia po żarze w ramach prowadzone przez 10 lat akcji “Weekend z Adrenaliną”. Przez wiele lat współpracował z Niną Grelą i Przychodnią “Szamana” w Katowicach jako naturopata – kręgarz, mistrz bioterapii i klawiterapeuta. Jako mistrz bioterapii i naturopatii od wielu lat przewodniczy wielu komisjom rzemieślniczym, nadającym w tym zakresie uprawnienia czeladnicze i mistrzowskie. Na bazie wiedzy i doświadczeń od lat podąża własną drogą. Jego autorskiej szkole naturopatii i bioterapii przyświeca hasło : umysł silniejszy od medycyny – możesz wyleczyć się sam. Jest przeciwnikiem tłumaczenia niewiadomego niewidomym i uważa, że umiejętności radiestety poznajemy po trafnym wytypowaniu miejsca pod studnię, a nie po ilości odkrytych na ciele pacjenta niewidocznych “bytów”, a skuteczność bioterapeuty po wzmocnieniu energetyki pacjenta na tyle skutecznie by uruchomić właściwe każdemu organizmowi samoistne mechanizmy obronne, a nie po dokonanych “cudach” i umiejętności autokreacji, co popularności w środowisku szczególnie “magicznym” i komercyjnym mu nie przysparza.

Informacje
Rozpoczęcie wydarzenia: 21.08.2019
Zakończenie: 01.09.2019
Cena: 100 PLN
Szczegóły cenowe
Premiujemy osoby regularnie uczestniczące w zajęciach. Jeżeli w miesiącu uczestniczysz w e wszystkich spotkaniach – płacisz 100 zł, jeżeli nie (z dowolnych przyczyn), płacisz 350 zł

Telefon: +48 602 235 654; 12 416 17 60
Strona www: www.psychotronika.org
Adres: małopolskie | Kraków | Osiedle Szkolne 27, 31-977 Kraków
Zapisy i rezerwacje: info@psychotronika.org; weles@weles.edu.pl

Numer konta bankowego do wpłat: 31 1140 2017 0000 4802 1304 4067
Liczba odwiedzin: 541
Jasna Polska nie jest autorem publikowanych ogłoszeń. Nie odpowiada za ich treść, oferowane usługi bądź produkty.
Wyznajemy zasadę, że każdy kreuje swoją rzeczywistość i sam odpowiada za podejmowane przez siebie decyzje.
Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Nabór do Medycznego Studium Bioenergoterapii – Patronat Nieznanego Świata



Inne ogłoszenia tego użytkownika

Brak ofert


Inni użytkownicy oglądali także

“SALANTRUM” Marek Nagraba, Groty Solne, Wyroby z Soli

małopolskie | Kraków, Wieliczka
Szczegóły cenowe
ceny konkurencyjne, wykonanie grot z soli – ceny do negocjacji, lampa solna mała (waga) 20-100 pln , świecznik 10 pln, mydło solne 7 pln

Anielski masaż ze śpiewem i dźwiękoterapią w centrum Warszawy

mazowieckie | Warszawa
140zł PLN
Szczegóły cenowe
Masaż częśćiowy 30min / 70zł ( wybrana część ciała) Masaż relaksacyjny 60min / 140zł 75min / 170zł 90min / 200zł Indyjski Rytuał Dakini (ze śpiewem i dźwiękoterapią) 60min / 160zł 90min / 220zł 120min / 320zł Masaż stopami – Padanghata 60min / 180zł 90min

Biorezonans Wrocław- Biomedika

dolnośląskie | Wrocław
Szczegóły cenowe
Testy biorezonansowe: – alergia – 150zł .Letnia promocja: + test pasożyty GRATIS – pasożyty -150 zł – borelioza i koinf. -150 zł – obciążenia organizmu met. ciężkimi, wirusami,bakteriami,pasożytami, grzybami, szczepionkami – 320zł. Letnia promocja: + test alergia GRATIS Terapia antynikotynowa – 150 zł

bTi Studio Fizykoterapia Inteligentna Odnowa Bio BEMER (urządzenie medyczne)

wielkopolskie | Bolechowo-Osiedle, Murowana Goślnia ,Czerwonak,Koziegłowy
Dobierana indywidualnie od 60 zł PLN
Szczegóły cenowe
Dla osób z Polski i zagranicy istnieje możliwość rezerwacji noclegu w 3 Hotelach w niewielkiej odległości lub w Pałacu Biedrusko (więcej inf. tel. +48511633702)

CUD Grochów – Studio Rozwoju i Edukacji

mazowieckie | Warszawa
Szczegóły cenowe
Wszystkie szczegóły cenowe znajdziesz na naszej stronie www: https://cudgrochow.pl/cennik/

Dobro z Natury. Magdalena Marek

mazowieckie | Sochaczew
120 PLN
Szczegóły cenowe
Sesja Soul Body Fusion® stacjonarnie lub online – 120 zł Pulsing – 120 zł Shiatsu – 120 zł R.E.S.E.T.® – 120 zł Świecowanie uszu – 60 zł

Dolina Dźwięku – Dom Gościnny Kołobrzeg

zachodniopomorskie | Kołobrzeg
od 230zł/apartament PLN
Szczegóły cenowe
Apartament Rytm Serca dla max 5 osób: – 2 sypialnie z dwoma podwójnymi łóżkami, opcja dostawka od 230zł do 260zł Apartament Szelest Skrzydeł na piętrze dla max 7osób: – 3 sypialnie i duża przestrzeń wspólna od 320 zł do 350zł Cały Dom Dolina Dźwięku dla max 13 osób od 500zł do 700zł

Dolina Harmonii

dolnośląskie | Kopaniec
60 PLN
Szczegóły cenowe
Koszt pobytu za noc dla 1 osoby w domu gościnnym Doliny Harmonii to 60 zł. Koszt wynajęcia Leśnego Domku Izerskiego to 250 zł. Koszt wyżywienia wegetariańskiego/ wegańskiego (śniadanie, obiad, kolacja ) to 70 zł od osoby.