Stowarzyszenie SIATKA

pomorskie | Sopot
Zobacz godziny otwarcia
10.00 – 22.00
ustalenia indywidualne PLN
Szczegóły cenowe
wynajem 1 sala – 100zł/h wynajem 1 sala 6-12h – 600zł wynajem cała SIATKA 6-12h – 1200zł coworking 120h/mc – 500zł/cm ceny warsztatów – 15zł -150zł/os
Data wygaśnięcia: 07.05.2019
Opis

Stowarzyszenie SIATKA – Sopocki Instytut Ambitnego Tworzenia Kreatywnej Aktywności.
Celami Stowarzyszenia jest organizacja, wpieranie i koordynacja w następujących obszarach:
Wydarzenia kulturalne (imprezy, spotkania z artystami, wernisaże, kabarety, itp.)
– Szerzenie myśli kulturalnej, promowanie młodych artystów w alternatywnej przestrzeni
Aktywności biznesowe (konferencje, spotkania z ludźmi ze świata biznesu, itp.)
– Dla wywołania interakcji branżowych, kojarzenie ludzi z pokrewnych oraz odmiennych środowisk biznesowych i artystycznych.
Tworzenie nowej społeczności biznesowo – artystycznej
Aktywności kulturalne (sesje fotograficzne, plany do zdjęć, warsztaty, itp)
– W celu stworzenia nowej ( deficytowej ) przestrzeni dla rozwoju umiejętności artystycznych, manualnych oraz innych działań kreatywnych.
Aktywności sportowe (warsztaty sportowe – joga, pokazy filmów ekstremalnych, itp. )
– Element edukacji sportowej ( czynnej i biernej – teoria ) wraz z dbałością o aspekt psychiki i duchowości.
Kształtowanie postaw proekologicznych wśród ludności miejskiej.

A ponadto:
– wspieranie kultury, artystów i twórców, tak aby współpracowali i organizowali się,
– tworzenie, promocja i realizacja programów kreatywnych
– organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
– działalność charytatywna,
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
– działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
– działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
– kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w dążeniu do wielkich celów,
– promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
– promocja i organizacja wolontariatu,
– działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
– działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży.

Galeria
Prowadzący
Marta Rudnicka
artma.space
Informacje
Godziny otwarcia: 10.00 – 22.00
Cena: ustalenia indywidualne PLN
Szczegóły cenowe
wynajem 1 sala – 100zł/h wynajem 1 sala 6-12h – 600zł wynajem cała SIATKA 6-12h – 1200zł coworking 120h/mc – 500zł/cm ceny warsztatów – 15zł -150zł/os

Telefon: 792042015, 531832652
Strona www: siatka.org.pl
Adres: pomorskie | Sopot | ul. Podjazd 2/4
Zapisy i rezerwacje: kontakt telefoniczny (Marta 792042015 / Natalia 531832652) lub mail siatka.sopot@gmail.com

Numer konta bankowego do wpłat: 23 1750 0012 0000 0000 3329 8528
Liczba odwiedzin: 429
Jasna Polska nie jest autorem publikowanych ogłoszeń. Nie odpowiada za ich treść, oferowane usługi bądź produkty.
Wyznajemy zasadę, że każdy kreuje swoją rzeczywistość i sam odpowiada za podejmowane przez siebie decyzje.
Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Stowarzyszenie SIATKAInne ogłoszenia tego użytkownika

Artma Marta Rudnicka

pomorskie | Sopot
100 PLN
Szczegóły cenowe
W zależności od usługi lub zamówienia produktu – ceny ustalam odpowiednio do możliwości zamawiającego.